Чатта булу кагыйдәләре

Безнен Татар Чатта КАТГЫЙ ТЫЕЛА:

  • 1. Нормаларга туры килмәгән лексика куллану;
  • 2. Чатка керүчеләрне, алып баручыларны, сайт администрациясен мыскыл итү;
  • 3. Бер үк фразаларны еш кабатлау;
  • 4. Башка сайт һәм чатларны рекламалау;
  • 5. Чит кеше исеменнән язу;
  • 6. Мсхәрәле исем астында язу;
  • 7. Исем бер ноктадан(өтер һ.б.), куп кабатланган символлар белән язылган исеменәр(мисал:  исем………..);
  • 8. Раса һәм милли дискриминация, нацизм һәм экстремизм, физик көчләүне, токсикомания һәм наркотиклар куллануны пропогандалау.

Әлеге кагыйдәләрне бозучыларга чатта язу мөмкинлеге бетерелә.
Татарский Чат

Login